3.000 potpisa protiv TE Plomin 3 na Ugljen

MLADI IDS-A NASTAVLJAJU S PETICIJOM
Akcija potpisivanja peticije protiv mogu?e gradnje TE Plomin 3 na ugljen koju su pokrenuli Mladi IDS-a nastavlja se novim prikupljanjem potpisa. Po rije?ima organizatora do sada je prikupiljeno više od 3.000 potpisa, a zainteresirani gra?ani peticiju mogu potpisati i u subotu 22. rujna s po?etkom u 9:00 na sljede?im mjestima: u Vodnjanu na Placi, na gradskoj tržnici u Pore?u, te u Matuljima i Lovranu.
Mladi IDS-a istaknuli su tri osnovna cilja koje žele posti?i navedenom akcijom:
Peticijom prikupiti što ve?i broj potpisa protiv gradnje TEP 3 na ugljen  kako bi se HEP-u, odnosno njegovom vlasniku Vladi RH pokazala volja gra?ana Istre. Senzibilizirati javnost, ponajprije istarsku, ali i hrvatsku, te javnost susjednih država za probleme koje donosi izgradnja termoelektrana na ugljen te upoznati javnost s mogu?im alternativama ugljenu kao energentu za pogon termoelektrana.
Kako se navodi u dopisu mladih iz IDS-a "Valja istaknuti da mladi IDS-a nisu protiv gradnje elektrana, te da im nije u cilju rušiti energetsku stabilnost Istre, odnosno RH". Ovom se akcijom želi ukazati da postoje alternative ugljenu koje su daleko prihvatljivije kako sa zdravstvenog, tako i s ekološkog aspekta. Pokreta?i ove peticije zalažu se upravo za takve alternativne energente poput prirodnog plina koji prolazi svega 3 km od Plomina ili pak ukapljenog plina (LNG) za kojeg treba prije odraditi nekoliko studija, ali koji je kudikamo prihvatljiviji i bezopasniji od ugljena. (IP)

Facebook komentari