27. siječnja 1907. god. rođen je Enrico Trolis, tvorac kupališta na Stoji

ARHITEKT KOJI JE NAPRAVIO FONTANE PO PULI
Na današnji dan 27. siječnja, prije 107 godina u Puli je rođen jedan od najznačajnijih arhitekata koji je živio u našim krajevima. Nakon što je završio arhitektonsku školu u Veneciji, od 1934. godine počeo je sa radom u Puli. Njegovo najvažnije djelo koje je ostalo Puli u ostavštini je istodobno i njegov prvi ostvareni projekt u Puli a to je kupalište na Stoji.

    Objekt na kupalištu Stoja predstavlja vrhunac moderne arhitektonske kreacije tridesetih godina XX. stoljeća na području grada Pule, a dio je takozvanog Talijanskog racionalizma,  smjera u arhitekturi 20-30 godina prošlog stoljeća. Gradnju kupališta omogućile su općinske vlasti svojim sredstvima, a tada 29- godišnji Enrico je uspio sačuvati funkcionalnost i niskobudžetnost projekta. Nacrt kupališta je bio inspiriran brodskom palubom, okruglih prozora i jarbola. Polukružno izbačena terasa na građevini postavljena je kao izdužena lebdeća ploha na dva stupa. Iza kupališnog objekta nalazi se zaokruženi podij za orkestar koji je u vrijeme kupanja znao svirati. Svečano otvorenje kupališta bilo je 19. srpnja 1936. godine

   Osim kupališta Stoja, Enrico Trolis  je projektirao i fontanu na Danteovom trgu kraj pošte i fontanu na Monte Zaru, a radio je i na uređenju nekoliko gradskih parkova. Izvedeni su mu i projekti dječje ustanova na usponu Sv. Stjepana u Puli, Dom zemljoradnika u Galižani i Kanfanaru, a surađivao je na izradbi generalnog urbanističkog plana Pule s Luigi Lenzijem,  kojim su planirane znatne izmjene u užoj pov. jezgri i u suburbanome području. Osim toga trebao je raditi na petom proširenju groblja Monte Giro, ali je taj projekt ostao neostvaren zbog poratnih događanja u 2. svjetskom ratu.

   Nakon drugog svjetskog rata do 1949. živio je i djelovao u Milanu, potom 1949–63. u Venezueli, 1967–68. u Španjolskoj, a nakon toga do 1970. u Torinu. Znatan dio njegove dokumentacijske ostavštine nalazi se u Povijesnome muzeju u Puli. Umro je u Trstu 22.VI.1978.   

(D.Vrkljan / Istrapedia)

Facebook komentari