2,5 milijuna kuna za kolektor otpadnih voda

ZAŠTITA NOVIGRADSKOG PRIOBALJA Ugovor o izgradnji magistralnog kolektora «Strada Kontesa», vrijedan 2,5 milijuna kuna, potpisan je danas u Novigradu. Ugovor su, u prisutnosti gradona?elnika Novigrada, Antea Milosa potpisali direktor komunalnog društva «6. maj» iz Umaga Ivica Martinis, direktor poduze?a Modula d.o.o. iz Matulja Gordan Belaši?, koje ?e izvoditi radove te direktor «Hrvatskih voda - Jadranskog projekta» Dinko Poli?. Magistralni kolektor Strada Kontesa jedan je od klju?nih segmenata provedbe Jadranskog projekta (projekt zaštite od one?iš?enja voda u priobalnom podru?ju) na podru?ju Novigrada. Planirani završetak radova na kolektoru je šest mjeseci. U fazi realizacije su kolektorske mreže za naselja Dajla i Sv. Benedikt, a u planu je izgradnja crpne stanice i ure?aja za pro?iš?avanje otpadnih voda u Pineti, te podmorski ispust dug jedan kilometar. Stru?ni nadzor nad gradnjom kolektora provodit ?e rije?ka tvrtka Fluming. O?ekuje se da ?e po završetku izgradnje cjelokupnog sustava prikupljati više od 90% otpadnih voda s novigradskog podru?ja, (danas se prikuplja oko 60%) ?ime ?e se zna?ajno poboljšati kakvo?a priobalnog mora. Ukupna vrijednost investicija u sklopu Jadranskog projekta za podru?je Novigrada procijenjena je na 25,5 milijuna kuna. Za realizaciju Jadranskog projekta u Novigradu, Me?unarodna banka za obnovu i razvitak osigurala je zajam koji pokriva 50% ukupnih nov?anih sredstava. Iz državnog prora?una osigurano je 24 % sredstava, 3% osiguravaju Hrvatske vode a 23 % sredstava dolazi od jedinica lokalne samouprave (kroz cijenu za razvoj komunalnih djelatnosti). Jadranski projekt obuhva?a izgradnju i poboljšanje sustava odvodnje i pro?iš?avanja voda, a realizira se uz aktivno sudjelovanje lokalnih jedinica samouprave u suradnji s nadležnim državnim institucijama. Ukupna vrijednost «Jadranskog projekta» koji su pokrenule Vlada RH, Hrvatske vode i Svjetska banka iznosi oko 280 milijuna eura. (IP)

Facebook komentari