23. sjednica - 23. travnja

DNEVNI RED BEZ SPORNIH TO?AKA?

23. sjednica Gradskog vije?a Grada Pule održat ?e se u ponedjeljak 23. travnja 2007. u 17 sati u Komunalnoj pala?i, Pula, Forum 1.

Za rad sjednice predložen je dnevni red:
1. Vije?ni?ka pitanja
2. Usvajanje Skra?enog zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vije?a od 26.02.2007.
3. Donošenje Odluke o dodjeli: a) Nagrade Grada Pule u 2007. godini b) Povelje Grada Pule u 2007. godini
4. Donošenje Odluke o donošenju Detaljnog plana ure?enja "MOLO CARBONE"
5. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete u gradu Puli
6. Donošenje Odluke o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2007. godinu
7. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise bira?a Grada Pule
8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Pule 9. Donošenje Odluke o osnivanju društva ISTARSKI VELESAJAM d.o.o. (IP)

Facebook komentari