21. lipnja po?inje “Astrofest”

SOLSTICIJ FESTIVAL ODRŽAVA SE U TI?NU U selu Ti?an, udaljenom svega 3 km od centra Višnjana, na lokaciji veli?ine 5 ha, održat ?e se solsticijski festival "Astrofest". Cilj ove manifestacije jest stvaranje tradicije okupljanja i obilježavanja razdoblja ljetnog solsticija nizom gastronomsko-enoloških, astronomsko-znanstvenih te kulturnih sadržaja kao i valorizacija tradicije proizvodnje kvalitetnih vina s podru?ja Op?ine Višnjan u svrhu njihove specifi?ne prepoznatljivosti i vrijednosti. Program zapo?inje posebnim doga?ajem, pra?enjem zalaska Sunca u 20:57 sati uz pratnju bubnjeva te se potom zapo?inje paljenjem krijesa vatri. U 22 sata zapo?inje zabavni program koji ?e trajati ?itavu no?, a sa?injavaju ga: žongleri, street art zabavlja?i, guta?i vatre, baletni nastupi, ples s vatrom te festival New age, duhovne, alternativne glazbe, a najavljen je nastup Momir Olja?a & Banda, Dogme, Krijesa i Loell Duina. Program završava do?ekom prvih zraka sunca, najavljenih za 05:28 sati. Festival ove godine traje od 21. do 24. lipnja, a detaljni program zbivanja može se prona?i na web stranici festicala na www.astrofestival.com (D. H.)

Facebook komentari