Radovi u Žminju-72618

Radovi u Žminju

ZABRANA PROMETOVANJA OD TRGA DO CRKVE
Radovi na postavljanju komunalne infrastrukture ne dozvoljavaju prometovanje vozilima od gradske place do trga

...